Linh kiện điện tử mục của Chiếu sáng điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LP3933Quản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH LEDs
LP3933SLQuản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH LEDs
LP3933SLXQuản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH LEDs
2SC5304LSQuản lý năng lượngInverter Lighting Applications
2SC4301Quản lý năng lượngSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Switching Regulator, Lighting Inverter General Purpose)
2SC4518Quản lý năng lượngSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Switching Regulator, Lighting Inverter General Purpose)
2SC4518AQuản lý năng lượngSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Switching Regulator, Lighting Inverter General Purpose)
2SC4131Quản lý năng lượngSilicon Epitaxial Planar Transistor(DC-DC Converter, Emergency Lighting Inverter General Purpose)
2SC4024Quản lý năng lượngSilicon Epitaxial Planar Transistor(DC-DC Converter Emergency Lighting Inverter General Purpose)
2SC5420Quản lý năng lượngInverter Lighting Applications
2SC5265Quản lý năng lượngInverter-controlled Lighting Applications
2SC5416Quản lý năng lượngInverter Lighting Applications
AT83EB5114Quản lý năng lượngDedicated lighting control applications, AT83EB5114 retains features standard
2SC5550Quản lý năng lượngTRIPLE DIFFUSED TYPE (HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION INVERTER LIGHTING SYSTEM)
TB62732FUQuản lý năng lượngstep type DC-DC converter only white driver lighting
DUALLEDQuản lý năng lượngColor Lighting
LP3936Quản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH
LP3936SLQuản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH
LP3936SLXQuản lý năng lượngLighting Management System White LEDs FLASH
2SC4546Quản lý năng lượngSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Switching Regulator Lighting Inverter General Purpose)
2SC5370Quản lý năng lượngSILICON EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR(EMERGENCY LIGHTING INVERTER GENERAL PURPOSE)
LNG138WHAQuản lý năng lượngColor Lighting
LN11WP23Quản lý năng lượngColor Lighting
LN11WP34Quản lý năng lượngCOLOR LIGHTING
MT-216HSQuản lý năng lượngRECESSED LIGHTING VOLTAGE
AS3682Quản lý năng lượng480MA CAMERA LIGHTING MANAGEMENT UNIT
AS3682-EA1Quản lý năng lượng480MA CAMERA LIGHTING MANAGEMENT UNIT
AS3682-EB2Quản lý năng lượng480MA CAMERA LIGHTING MANAGEMENT UNIT
LNG104WMAQuản lý năng lượngCOLOR LIGHTING
TS7920Quản lý năng lượngInverter Lighting Equipment