Linh kiện điện tử mục của MOSFET Drivers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SI9948AEYQuản lý năng lượngDual P-Channel 60-V 175C MOSFET
IRF7807D1Quản lý năng lượngMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2Quản lý năng lượngMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VQuản lý năng lượngChannel Application Specific MOSFET
IRF7807VD1Quản lý năng lượngFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2Quản lý năng lượngFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
SI4835DYQuản lý năng lượngP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
UCC27321Quản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Quản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PQuản lý năng lượngSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Quản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Quản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Quản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PQuản lý năng lượngDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
STB75NF75Quản lý năng lượngN-CHANNEL 0.0095 TO-220/TO-220FP/DPAK STripFET POWER MOSFET
STB75NF75LQuản lý năng lượngN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB75NF75L-1Quản lý năng lượngN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET