Linh kiện điện tử mục của Bộ điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
UC3842ADQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BDQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BD1Quang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BNQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVDQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVD1Quang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3842BVNQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844Quang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844BQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3844DQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ADQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843ANQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BDQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BD1Quang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVDQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVD1Quang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3843BVNQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845DQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
UC3845NQuang điện tửHIGH PERFORMANCE CURRENT MODE CONTROLLERS
MC33066DWQuang điện tửHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MC33066PQuang điện tửHIGH PERFORMANCE RESONANT MODE CONTROLLERS
MAX5019Quang điện tửCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5019-MAX5020Quang điện tửCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5020Quang điện tửCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5021Quang điện tửCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EPAQuang điện tửCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUAQuang điện tửCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5021EUTQuang điện tửCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies
MAX5022Quang điện tửCurrent-Mode Controllers Isolated Power Supplies