Linh kiện điện tử mục của Chân không huỳnh quang Display

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
UDN6118AQuang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER
NE594DQuang điện tửVacuum fluorescent display driver
HV518PQuang điện tử32-Channel Vacuum-Fluorescent Display Driver
HV518PJQuang điện tử32-Channel Vacuum-Fluorescent Display Driver
ML9261Quang điện tử60-Bit Vacuum Fluorescent Display Tube Grid/Anode Driver
NE594NQuang điện tửVacuum fluorescent display driver
A6118SLWQuang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER
LC7570Quang điện tửStatic Drivers Vacuum Fluorescent Display Frequency Display Applications
LC7570EQuang điện tửStatic Drivers Vacuum Fluorescent Display Frequency Display Applications
SN75518Quang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS
MSC1209Quang điện tử42-Bit Vacuum Fluorescent Display Tube Driver with Digital Dimming Function
HV5812Quang điện tử20-Channel Serial-Input Vacuum-Fluorescent Display Driver Anode/Grid
HV5812PQuang điện tử20-Channel Serial-Input Vacuum-Fluorescent Display Driver Anode/Grid
HV5812PJQuang điện tử20-Channel Serial-Input Vacuum-Fluorescent Display Driver Anode/Grid
HV5812WGQuang điện tử20-Channel Serial-Input Vacuum-Fluorescent Display Driver Anode/Grid
HV5812XQuang điện tử20-Channel Serial-Input Vacuum-Fluorescent Display Driver Anode/Grid
CS1089Quang điện tửVacuum FluorescentDisplay Tube Driver
SA594NQuang điện tửVacuum fluorescent display driver
UDN6118Quang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER
MSC1162Quang điện tử40-Bit Vacuum Fluorescent Display Tube Grid/Anode Driver
NE594FQuang điện tửVacuum fluorescent display driver
TL5812LQuang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS
TL5812Quang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS
MSC1162AQuang điện tử40-Bit Vacuum Fluorescent Display Tube Grid/Anode Driver
MAX6851Quang điện tử"2-Wire Interfaced, 16-Segment Alphanumeric Vacuum-Fluorescent Display Controller"
MAX6852Quang điện tử4-Wire Interfaced, Matrix Vacuum- Fluorescent Display Controller"
MAX6850Quang điện tử4-Wire Interfaced, 16-Segment Alphanumeric Vacuum-Fluorescent Display Controller"
MAX6853Quang điện tử2-Wire Interfaced, Matrix Vacuum- Fluorescent Display Controller"
UPD16311GC-AB6Quang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER,MOS,QFP,52PIN,PLASTIC
SN75512CQuang điện tửVACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVERS