Linh kiện điện tử mục của Chữ và số hiển thị

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ICM7231Quang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7231BFIJLQuang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7231BFIPLQuang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232Quang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232BFIPLQuang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232CRIPLQuang điện tửNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
HPDL2416Quang điện tửFour Character Smart Alphanumeric Displays
MANY254AQuang điện tử0.54 DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAYS
MANY254CQuang điện tử0.54 DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAYS
MIC10937Quang điện tửAlphanumeric Display Controller
MIC10937J-40Quang điện tửAlphanumeric Display Controller
DL2416TQuang điện tử4-CHARACTER SEGEMENT PLUS DECIMAL ALPHANUMERIC INTELLIGENT DISPLAY
MDL2416CQuang điện tử4-DIGIT, SEGMENT PLUS DECIMAL HI-REL/MILITARY ALPHANUMERIC INTELLIGENT DISPLAY WITH MEMORY/DECODER/DRIVER
MSD2012TXVQuang điện tử4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
MSD2012TXVBQuang điện tử4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
TMS320FLEXQuang điện tửWith Alphanumeric Roaming Decoder Design Manual
MSD2010TXVQuang điện tử4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
MSD2010TXVBQuang điện tử4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
HDSP2113SQuang điện tử0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
HDSP2003LPQuang điện tử0.150"4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Display
PDSP2110Quang điện tử0.200"8-Character, Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display
HDSP2110SQuang điện tử0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
PDSP2114Quang điện tử0.200"8-Character, Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display
HDSP2114SQuang điện tử0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
MSD2353TXVQuang điện tửSUNLIGHT VIEWABLE .200 4-CHARACTER MATRIX SERIAL INPUT ALPHANUMERIC MILITARY DISPLAY
MSD2353TXVBQuang điện tửSUNLIGHT VIEWABLE .200 4-CHARACTER MATRIX SERIAL INPUT ALPHANUMERIC MILITARY DISPLAY
HCMS-235Quang điện tửCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-2351Quang điện tửCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-2353Quang điện tửCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-235XQuang điện tửCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display