Linh kiện điện tử mục của Darlington đầu ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2N6295Quang điện tửDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
SLA4060Quang điện tửDarlington General purpose
MOC8050Quang điện tử6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SA1193Quang điện tửSilicon Epitaxial, Darlington
2SA1193KQuang điện tửSilicon Epitaxial, Darlington
MOC8020Quang điện tử6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SB1048Quang điện tửSilicon Epitaxial, Darlington
2SB1180Quang điện tửSilicon epitaxial planar type darlington
2SB1180AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type darlington
2SB937Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB937AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB939Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB939AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB949Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB949AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB950Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB950AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB951Quang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SB951AQuang điện tửSilicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SD1022Quang điện tửDarlington Transistor(5A
2SD1023Quang điện tửDarlington Transistor(5A
2SD1024Quang điện tửDarlington Transistor(8A
2SD1025Quang điện tửDarlington Transistor(8A
2SD1026Quang điện tửDarlington Transistor(15A
2SD1027Quang điện tửDarlington Transistor(15A
2SD1044Quang điện tửDIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON
2SD1073Quang điện tửHIGH POWER DARLINGTON
2SD1105Quang điện tửDIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON