Linh kiện điện tử mục của LED Đèn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
Q67106-A8315Quang điện tửDimmer Halogen Lamps
QTLP912-2Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP912-3Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP912-4Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP912-7Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP912-9Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP913Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP913-2Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP913-3Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP913-7Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
QTLP913-9Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS
HLMP-1601Quang điện tửT-13/4 Volt, Volt, Integrated Resistor Lamps
HLMP-6505Quang điện tửSubminiature Lamps
HLMP-6505AQuang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 DIFFUSED CLEAR LAMPS
MR5310Quang điện tửSUBMINIATURE T-3/4 RESISTOR LAMPS
MR5360Quang điện tửINTEGRATED RESISTOR LAMPS VOLT VOLT SERIES
MR5361Quang điện tửINTEGRATED RESISTOR LAMPS VOLT VOLT SERIES
MT4103-HRQuang điện tửStandar Standard Lamps
MT4103-OQuang điện tửStandar Standard Lamps
MT4118F-HRQuang điện tửBlinking Lamps
MT4118F-OQuang điện tửBlinking Lamps
MT4118-HRQuang điện tửStandar Standard Lamps
MT4118-HRSBQuang điện tửStandard Lamps
MT4118-OQuang điện tửStandar Standard Lamps
MT412T-HRQuang điện tử2x4mm Rectangular Lamps
MT412T-OQuang điện tử2x4mm Rectangular Lamps
MT4133-HRQuang điện tửStandard 10mm Lamps
MT4133-OQuang điện tửStandard 10mm Lamps
MT4152-HRQuang điện tử2x5mm Rectangular Lamps
MT4152-OQuang điện tử2x5mm Rectangular Lamps