Linh kiện điện tử mục của Lasers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
A1112Quang điện tửA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112NBQuang điện tửA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112NCQuang điện tửA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112PBQuang điện tửA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112PCQuang điện tửA1112 High-Power 1550 Source Lasers
SY88982LMGTRQuang điện tử3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
SY88982LMGQuang điện tử3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
RLD78MRA1Quang điện tử780nm Power Lasers
24-00169Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness
SY88982LQuang điện tử3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
24-00170Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness
54-00210Quang điện tửDiode Lasers, Single-mode 810/830/852
24-00135Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00138Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00141Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00144Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00147Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00150Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00166Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00167Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00168Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00171Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00172Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00173Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00178Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00179Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00180Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00181Quang điện tửDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
81663AQuang điện tửDFB Laser Fabry-Perot Lasers
63-00352Quang điện tửDiode Lasers,High Brightness 10 W, 9xx nm