Linh kiện điện tử mục của MOSFET đầu ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SI9948AEYQuang điện tửDual P-Channel 60-V 175C MOSFET
IRF7807D1Quang điện tửMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2Quang điện tửMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VQuang điện tửChannel Application Specific MOSFET
IRF7807VD1Quang điện tửFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2Quang điện tửFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
SI4835DYQuang điện tửP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
UCC27321Quang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Quang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PQuang điện tửSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Quang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Quang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Quang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PQuang điện tửDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
STB75NF75Quang điện tửN-CHANNEL 0.0095 TO-220/TO-220FP/DPAK STripFET POWER MOSFET
STB75NF75LQuang điện tửN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET
STB75NF75L-1Quang điện tửN-CHANNEL 0.009 D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET POWER MOSFET