Linh kiện điện tử mục của Nhân vật

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DM1623-1BL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2023-1BL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2423-1BL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM4011Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2021Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
SC4002AQuang điện tửMODULES SC4002A CHARACTERS LINES
RCM2072RQuang điện tửcharacters lines module
RCM2090Quang điện tửcharacters lines module
RCM2090RQuang điện tửcharacters lines module
DM1621Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
RCM2030RQuang điện tửcharacters lines reflective character module
RCM2060MQuang điện tửcharacters lines transflective character module with backlight
S5D5520DQuang điện tửScreen structure( columns rows),Character structure(12 dots),Character types(256 kinds color characters)
RCM2034RQuang điện tửcharacters line reflective character module
DM1620Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM4021Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
RCM2065RQuang điện tửcharacters lines reflective character module
RCM2050RQuang điện tửcharacters line reflective character module
RCM7060MQuang điện tửcharacters lines transflective character module with backlight
RCM7065XQuang điện tửcharacters lines reflective character module
LC1611Quang điện tửcharacters line
RCM2228R-BQuang điện tửcharacters lines module
RCM2228R-AQuang điện tửcharacters lines module
DM2423-7HL7Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2423-7HL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2023-7HL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HL7Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HL3Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HE1Quang điện tửcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
WMC1602NQuang điện tửCharacters