Linh kiện điện tử mục của Optocouplers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HMA2701Quang điện tửFULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS
TIL117-MQuang điện tửGENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT6Quang điện tửDUAL PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT61Quang điện tửDUAL PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT62Quang điện tửDUAL PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
MCT5200Quang điện tửHIGH-PERFORMANCE AIGAAS PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11A2Quang điện tửGENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11A3Quang điện tửGENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
4N35H11A4Quang điện tửGENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11A4Quang điện tửGENERAL PURPOSE 6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
H11F1Quang điện tửPHOTO OPTOCOUPLERS
MOCD213-MQuang điện tửDUAL CHANNEL PHOTOTRANSISTOR SMALL OUTLINE SURFACE MOUNT OPTOCOUPLERS
CNX82AQuang điện tử6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
CNX82A.300WQuang điện tử6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
CNX82A.WQuang điện tử6-PIN PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
CNX82AWQuang điện tử6-pin phototransistor optocouplers
HCNW4502Quang điện tửSingle Channel, High Speed Optocouplers
H11D1.300Quang điện tửHIGH VOLTAGE PHOTOTRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCNR200Quang điện tửHigh-Linearity Analog Optocouplers
HCPL-6231Quang điện tửHermetically Sealed, Wide Logic Gate Optocouplers
HCNW137Quang điện tửHigh High Speed Compatible Optocouplers
HCNW139Quang điện tửInput Current, High Gain Optocouplers
HCNW2601Quang điện tửHigh High Speed Compatible Optocouplers
HCPL-0731Quang điện tửDual Channel Input Current, High Gain Optocouplers
HCPL-0631Quang điện tửHigh High Speed Compatible Optocouplers
HCNR201Quang điện tửHigh-Linearity Analog Optocouplers
HCPL-0600Quang điện tửHIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
HCPL-0601Quang điện tửSmall Outline, Lead, High High Speed, Logic Gate Optocouplers
HCPL-060LQuang điện tửHigh Speed LVTTL Compatible Volt Optocouplers
HCPL-0700Quang điện tửINPUT CURRENT HIGH GAIN SPLIT DARLINGTON OPTOCOUPLERS