Linh kiện điện tử mục của Optoisolators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MOC3041Quang điện tử6-Pin Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output
MOC3041MQuang điện tử6-PIN ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC8050Quang điện tử6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
MOC3051Quang điện tử6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers
MOC3051-MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS VOLT PEAK)
MOC8020Quang điện tử6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
ON3731AQuang điện tửOptoisolators
4N25Quang điện tử6-Pin Optoisolators Transistor Output
M4N25Quang điện tử6-Pin Optoisolators Transistor Output
H11G1Quang điện tử6-Pin Optoisolators Darlington Output(On-Chip Resistors)
H11D1Quang điện tử6-Pin Optoisolators High Voltage Transistor Output(300 Volts)
VT200Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT400Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT83CTQuang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT900Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
ON3131Quang điện tửOptoisolators
MOC3010Quang điện tử6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Driver Output
MOC3010MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3011MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3012MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC8101Quang điện tử6-Pin Optoisolators Power Supply Applications(No Base Connection)
MOC8104Quang điện tử6-Pin Optoisolators Power Supply Applications(No Base Connection)
MOC8105Quang điện tử6-Pin Optoisolators Power Supply Applications(No Base Connection)
MOC8106Quang điện tử6-Pin Optoisolators Power Supply Applications(No Base Connection)
MOC263Quang điện tửSMALL OUTLINE OPTOISOLATORS DARLINGTON OUTPUT BASE CONNECTION
MOC3020Quang điện tử6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Driver Output
MOC3020MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3021Quang điện tửOPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS
MOC3021MQuang điện tử6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3022Quang điện tửOPTOCOUPLERS/OPTOISOLATORS