Linh kiện điện tử mục của Photodarlingtons

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OP301Quang điện tửSILICON PHOTODARLINGTONS
OP305Quang điện tửSILICON PHOTODARLINGTONS
OP304Quang điện tửSILICON PHOTODARLINGTONS
OP302Quang điện tửSILICON PHOTODARLINGTONS
OP300Quang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR130Quang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR131Quang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR132Quang điện tửSilicon Photodarlingtons
OP303Quang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR130WQuang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR131WQuang điện tửSilicon Photodarlingtons
CLR132WQuang điện tửSilicon Photodarlingtons