Linh kiện điện tử mục của Photointerrupter

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
RPI-5200Quang điện tửActuator-type photointerrupter
RPI1391Quang điện tửPhotointerrupter, encased type
GP1A51HRQuang điện tửOPIC Photointerrupter
GP2S22Quang điện tửSubminiature Photointerrupter
GP2A25Quang điện tửLight Modulation, Reflection Type Photointerrupter
GP1A44E1Quang điện tửTransmissive Type Photointerrupter with Actuator
GP1A70RQuang điện tửOPIC Photointerrupter with Encoder Functions
KRB031Quang điện tửTYPE PHOTOINTERRUPTER
GP2S40Quang điện tửLong Focal Distance, Subminiature Photointerrupter
RPI-441C1Quang điện tửPhotointerrupter, double-layer mold type
GP1A36RBQuang điện tửOPIC Photointerrupter with Encoder Function
SPI-235-19Quang điện tửUltraminiature photointerrupter (single-transistor type)
MIR-3301Quang điện tửSUBMINIATURE PHOTOINTERRUPTER
TLP831Quang điện tửPHOTOINTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
GP1A05Quang điện tửOPIC Photointerrupter with Connector
GP1A05AQuang điện tửOpic Photointerrupter With Connector Sensitive Case Type Package
GP1A05A2Quang điện tửOpic Photointerrupter With Connector
GP1A05A5Quang điện tửOpic Photointerrupter With Connector
GP1A71RQuang điện tửOPIC Photointerrupter with Encoder Functions
GP1A73AQuang điện tửCOMPACT OPIC PHOTOINTERRUPTER WITH CONNECTOR
GP1A73A1Quang điện tửCOMPACT OPIC PHOTOINTERRUPTER WITH CONNECTOR
GP1A74AQuang điện tửCOMPACT OPIC PHOTOINTERRUPTER WITH CONNECTOR
GP1A75EQuang điện tửSMALL SIZE OPIC PHOTOINTERRUPTER WITH CONNECTOR
GP1S50Quang điện tửGeneral Purpose Photointerrupter
GP1S52VQuang điện tửGENERAL PURPOSE PHOTOINTERRUPTER
GP1S54Quang điện tửGENERAL PURPOSE PHOTOINTERRUPTER
GP1S55Quang điện tửCOMPACT, HIGH SENSING ACCURACY NARROW TYPE PHOTOINTERRUPTER
GP1S56Quang điện tửCOMPACT, HIGH SENSING ACCURACY TYPE PHOTOINTERRUPTER WITH POSITIONING
GP1S561Quang điện tửCOMPACT THIN PHOTOINTERRUPTER
GP1S58VQuang điện tửCOMPACT PHOTOINTERRUPTER