Linh kiện điện tử mục của Phototransistors

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VTT1015Quang điện tử.050 Phototransistors
VTT1016Quang điện tử.050 Phototransistors
VTT1017Quang điện tử.050 Phototransistors
VTT1115Quang điện tử.050 Phototransistors
VTT1116Quang điện tử.050 Phototransistors
VTT1117Quang điện tử.050 Phototransistors
PNA1401LFQuang điện tửSilicon Phototransistors
VTT9002Quang điện tử.040 Phototransistors
VTT9003Quang điện tử.040 Phototransistors
VTT9102Quang điện tử.040 Phototransistors
VTT9103Quang điện tử.040 Phototransistors
PN147Quang điện tửPhototransistors
PN150LQuang điện tửPhototransistors
PN150Quang điện tửPhototransistors
PN158Quang điện tửPhototransistors
PNZ121SQuang điện tửPhototransistors
PNA1601MQuang điện tửPhototransistors
OP602Quang điện tửSILICON PHOTOTRANSISTORS
PNA1801LQuang điện tửPhototransistors
VTT1214Quang điện tử.040 Phototransistors
FPT120Quang điện tửHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
PN120S-MCQuang điện tửOpto-Electronic Device Photo Detectors Phototransistors
PNA2W01MQuang điện tửDarlington Phototransistors
PNZ120SQuang điện tửPhototransistors
PN168Quang điện tửPhototransistors
FPT130AQuang điện tửHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
ST-1KL3BQuang điện tửPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
ST-1KL3AQuang điện tửPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
PT4600FQuang điện tửDouble Ended Mold Type Phototransistors
PT4600Quang điện tửDouble Ended Mold Type Phototransistors