Linh kiện điện tử mục của Quang dẫn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
P621Quang điện tửphotoconductive cell
VT200Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT400Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT83CTQuang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VT900Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
P3207-05Quang điện tửPbSe photoconductive detector
P1241-04Quang điện tửphotoconductive cell
P1241-05Quang điện tửphotoconductive cell
P1241-06Quang điện tửphotoconductive cell
VTL5C2Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VTL5C22Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
P722-10RQuang điện tửphotoconductive cell
P722-7RQuang điện tửphotoconductive cell
P791-11Quang điện tửPbSe photoconductive detector
P791-13Quang điện tửPbSe photoconductive detector
P2288-10NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
P2288-09NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
P2288-04NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
P2288-03NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
P2288-02NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
P2288NBSPQuang điện tửPhotoconductive Infrared Sensor
5767FMQuang điện tửIC,PHOTOCONDUCTIVE INFRARED SENSOR,1-CHANNEL,TO-37
VTL5C1Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VTL5C10Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
P4249-08Quang điện tửphotoconductive detector
P201DQuang điện tửphotoconductive cell
VTL5C42Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
VTL5C9Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)
P6606-110Quang điện tửInSb photoconductive detector
VTL5C32Quang điện tửPhotoconductive Cells Analog Optoisolators (Vactrols)