Linh kiện điện tử mục của Darlington �����u ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2N6295Quang ��i���n t���DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
SLA4060Quang ��i���n t���Darlington General purpose
MOC8050Quang ��i���n t���6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SA1193Quang ��i���n t���Silicon Epitaxial, Darlington
2SA1193KQuang ��i���n t���Silicon Epitaxial, Darlington
MOC8020Quang ��i���n t���6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SB1048Quang ��i���n t���Silicon Epitaxial, Darlington
2SB1180Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type darlington
2SB1180AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type darlington
2SB937Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB937AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB939Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington
2SB939AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington
2SB949Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington
2SB949AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington
2SB950Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB950AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB951Quang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SB951AQuang ��i���n t���Silicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SD1022Quang ��i���n t���Darlington Transistor(5A
2SD1023Quang ��i���n t���Darlington Transistor(5A
2SD1024Quang ��i���n t���Darlington Transistor(8A
2SD1025Quang ��i���n t���Darlington Transistor(8A
2SD1026Quang ��i���n t���Darlington Transistor(15A
2SD1027Quang ��i���n t���Darlington Transistor(15A
2SD1044Quang ��i���n t���DIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON
2SD1073Quang ��i���n t���HIGH POWER DARLINGTON
2SD1105Quang ��i���n t���DIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON