Linh kiện điện tử mục của Automative ứng dụng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MT4PR060-BLRời rạcHIGH POWER AUTOMATIVE
CXXX-MB290-E400Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting
CXXX-MB290-E1000Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting
CXXX-CB290-S0100Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting
CXXX-UB29X-S0100Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting
CXXX-UB290-S1000Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting
CXXX-MB290-S0100Rời rạc5V; 30mA; super bright LED. For outdoor LED video displays, automative dashboard lighting, white LEDs, backlighting