Linh kiện điện tử mục của Bóng bán dẫn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MMBT5551LT1Rời rạcHigh Voltage Transistors(NPN Silicon)
IRF8401111Rời rạcTRANSISTORS N-CHANNEL
S8050LT1Rời rạcPLASTIC-ENCAPSULATE TRANSISTORS
BFG520WRời rạcwideband transistors
BFG520WXRời rạcwideband transistors
IRF360Rời rạcTRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRF9230Rời rạcTRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-200V, Rds(on)=0.80ohm, Id=-6.5A)
IRF9530Rời rạcTRANSISTORS
IRF9532Rời rạcTRANSISTORS
2SA1011Rời rạcPOWER TRANSISTORS(1.5A,160V,25W)
2SA1012Rời rạcPOWER TRANSISTORS(5A,50V,25W)
2SA1037AKQLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKRLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKSLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1186Rời rạcPOWER TRANSISTORS(10A,150V,100W)
2SA671Rời rạcPOWER TRANSISTORS(3.0A,50V,25W)
2SA935Rời rạcTO-92L Plastic-Encapsulated Transistors
2SA940Rời rạcPOWER TRANSISTORS(1.5A,150V,25W)
2SB507Rời rạcPOWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
2SB596Rời rạcPOWER TRANSISTORS(4.0A,80V,30W)
2SB633Rời rạcPOWER TRANSISTORS(6.0A,85V,40W)
2SB688Rời rạcPOWER TRANSISTORS(8A,120V,80W)
2SB703Rời rạcPOWER TRANSISTORS(4.0A,40W)
2SB817Rời rạcPOWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
2SB826Rời rạcPOWER TRANSISTORS(12A,50V,40W)
2SB834Rời rạcPOWER TRANSISTORS(3.0A,60V,30W)
2SC5021Rời rạcTransistors (Selection Guide Applications Functions)
2SD1047Rời rạcPOWER TRANSISTORS(12A,140V,100W)
2SD1062Rời rạcPOWER TRANSISTORS(12A,50V,40W)
2SD1088Rời rạcPOWER TRANSISTORS(6A,250V,30W)