Linh kiện điện tử mục của Ba giai đoạn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MK2732-05Rời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Rời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
T8204050Rời rạcPhase Control (500-600 Amperes 2200-4200 Volts)
MAX5038Rời rạcDual-Phase, Parallelable, Average Current-Mode Controllers
MAX5038ARời rạcDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI12Rời rạcDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI15Rời rạcDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI18Rời rạcDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI25Rời rạcDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
DCR806SG27Rời rạcPhase Control Thyristor
DCR818SG47Rời rạcPhase Control Thyristor
MOC3051Rời rạc6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers
MOC3051-MRời rạc6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS VOLT PEAK)
G2SB20Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
SLA7032Rời rạc2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
SLA7032MRời rạc2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
T7202045Rời rạcPhase Control (450-550 Amperes 2400 Volts)
TD204528Rời rạcPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
TD204536Rời rạcPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
NJM567Rời rạcTONE DECODER/PHASE LOCKED LOOP
LMC568Rời rạcPower Phase-Locked Loop
LMC568CMRời rạcPower Phase-Locked Loop