Linh kiện điện tử mục của Cầu chỉnh lưu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Rời rạcIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
G2SB20Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
GA100TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA125TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA50TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
LMD18200Rời rạcH-Bridge
LMD18200-2D-QVRời rạcH-Bridge
LMD18200TRời rạcH-Bridge
MC33157Rời rạcHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
MC33157DWRời rạcHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
B125C3200-2200Rời rạcSilicon-Bridge Rectifiers
HIP2101IBRời rạc100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
HIP2101IBZRời rạc100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
UDN2953BRời rạcFULL-BRIDGE MOTOR DRIVERS
TLE5205-2Rời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2GRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2GPRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5205-2SRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
UDN2916BRời rạcDUAL FULL-BRIDGE MOTOR DRIVER
TLE5206-2Rời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2GRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2GPRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
TLE5206-2SRời rạcH-Bridge DC-Motor Applications
IR2111Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104PBFRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SPBFRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER