Linh kiện điện tử mục của Chỉnh lưu Điốt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
07106GOARời rạcSILICON CONTROLLED RECTIFIER
1N2439Rời rạcSilicon Power Rectifier
HS24390Rời rạcSchottky Rectifier
R7000405Rời rạcGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
R7010405Rời rạcGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
R7220405Rời rạcFast Recovery Rectifier Amperes Average 2600 Volts)
MUR160Rời rạc1.0A SUPER-FAST RECTIFIER
MUR1605CTRời rạcSuper Fast Glass Pass ivated Rectifier Volts
SBR8050Rời rạcSchottky Rectifier
DS1104SG27Rời rạcRectifier Diode
TR1104SG27Rời rạcRECTIFIER DIODE
DS1107SG37Rời rạcRectifier Diode
TR1107SG37Rời rạcRECTIFIER DIODE
DS1109SG47Rời rạcRectifier Diode
DS1112SG57Rời rạcRectifier Diode
G2SB20Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Rời rạcGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
SS14-T1Rời rạc1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS14-T3Rời rạc1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
ER1601ACTRời rạcSUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601ADC-T3Rời rạcD2PAK SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
ER1601AFCTRời rạcISOLATION SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601CTRời rạcSUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601DC-T3Rời rạcD2PAK SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
ER1601FCTRời rạcISOLATION SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR1601GRời rạcFAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
HER1601CRời rạcHIGH EFFICIENCY RECTIFIER (VOLTAGE RANGE Volts CURRENT 16.0 Amperes)
HER1601CSRời rạcHIGH EFFICIENCY RECTIFIER (VOLTAGE RANGE Volts CURRENT 16.0 Amperes)
HER1601GRời rạcHIGH EFFICIENCY GLASS PASSIVATED RECTIFIER