Linh kiện điện tử mục của Darlington

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2N6295Rời rạcDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
SLA4060Rời rạcDarlington General purpose
MOC8050Rời rạc6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SA1193Rời rạcSilicon Epitaxial, Darlington
2SA1193KRời rạcSilicon Epitaxial, Darlington
MOC8020Rời rạc6-Pin Optoisolators Darlington Ouput(No Base Connection)
2SB1048Rời rạcSilicon Epitaxial, Darlington
2SB1180Rời rạcSilicon epitaxial planar type darlington
2SB1180ARời rạcSilicon epitaxial planar type darlington
2SB937Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB937ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB938ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB939Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB939ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB949Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB949ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington
2SB950Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB950ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For power amplification switching)
2SB951Rời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SB951ARời rạcSilicon epitaxial planar type Darlington(For midium-speed switching)
2SD1022Rời rạcDarlington Transistor(5A
2SD1023Rời rạcDarlington Transistor(5A
2SD1024Rời rạcDarlington Transistor(8A
2SD1025Rời rạcDarlington Transistor(8A
2SD1026Rời rạcDarlington Transistor(15A
2SD1027Rời rạcDarlington Transistor(15A
2SD1044Rời rạcDIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON
2SD1073Rời rạcHIGH POWER DARLINGTON
2SD1105Rời rạcDIFFUSED JUNCTION MESA DARLINGTON