Linh kiện điện tử mục của Một nửa

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Rời rạcIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
GA100TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA125TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA50TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
MC33157Rời rạcHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
MC33157DWRời rạcHalf Bridge Controller Driver Industrial Linear Tubes
HIP2101IBRời rạc100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
HIP2101IBZRời rạc100V/2A Peak, Cost, High Frequency Half Bridge Driver
IR2111Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104PBFRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2104SPBFRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2153Rời rạcSELF-OSCILLATING HALF-BRIDGE DRIVER
IR2103Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2103SRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2184Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR21844Rời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR21844SRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
IR2184SRời rạcHALF-BRIDGE DRIVER
TCLT1109Rời rạcOptocoupler, Phototransistor Output, SOP-6L5, Half Pitch, Long Mini-Flat Package
MC3399Rời rạcAUTOMOTIVE HALF-AMP HIGH-SIDE SWITCH
MC3399DWRời rạcAUTOMOTIVE HALF-AMP HIGH-SIDE SWITCH
MC3399TRời rạcAUTOMOTIVE HALF-AMP HIGH-SIDE SWITCH
SI4500BDYRời rạcComplementary MOSFET Half-Bridge P-Channel)
SI4500BDY-E3Rời rạcComplementary MOSFET Half-Bridge P-Channel)
SI4500BDY-T1Rời rạcComplementary MOSFET Half-Bridge P-Channel)
SI4500BDY-T1-E3Rời rạcComplementary MOSFET Half-Bridge P-Channel)
SI4500DYRời rạcComplementary MOSFET Half-Bridge P-Channel)
SP485Rời rạcPower Half-Duplex RS-485 Transceivers