Linh kiện điện tử mục của MESFET

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LMA110Rời rạc.5-6 MESFET Amplifier
LMA110ARời rạc.5-6 MESFET Amplifier
LMA110BRời rạc.5-8GHz MESFET Amplifier
CLY32-00Rời rạcHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
CLY32-05Rời rạcHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
CLY32-10Rời rạcHiRel C-Band GaAs Power-MESFET
NE25139U74Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,30MA I(DSS),SOT-143
NE25139U73Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,20MA I(DSS),SOT-143
NE25139U72Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,10MA I(DSS),SOT-143
NE25139U71Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,5MA I(DSS),SOT-143
MAX11014Rời rạcAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
NE72084Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,5V V(BR)DSS,MICRO-X
NE25139Rời rạcTRANSISTOR,MESFET,N-CHAN,DUAL GATE,13V V(BR)DSS,5MA I(DSS),SOT-143
NES1823P-100Rời rạc100W L-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MESFET
NEZ6472-15BRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ5258-4BDRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-8BDRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-8BRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-4BDRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ4450-4BRời rạcC-BAND POWER GAAS MESFET
MAX11014BGTMRời rạcAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
MAX11015BGTMRời rạcAutomatic MESFET Amplifier Drain-Current Controllers
NEZ1011-8ERời rạcKu-BAND POWER GaAs MESFET
NEZ1011-2ERời rạcKu-BAND POWER GaAs MESFET
CF00506Rời rạcBroadband Power GaAs MESFET Chips
CF003-03Rời rạcCF003 SERIES GaAs PSEUDOMORPHIC HEMT MESFET CHIPS
NE76184A-TIRời rạcGENERAL PURPOSE X-BAND GaAs MESFET
MGF1951A-01Rời rạcMedium Power Microwave MESFET
MGF1951ARời rạcMedium Power Microwave MESFET
NE650103MRời rạcNECS S-BAND POWER GaAs MESFET