Linh kiện điện tử mục của NPT IGBT

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CPV364M4KRời rạcIGBT MODULE
TA8316ASRời rạcIGBT GATE DRIVER
SGW25N120Rời rạcFast IGBT NPT-technology
C67070-A2701-A67Rời rạcIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
TLP250Rời rạcTRANSISTOR INVERTER CONDITIONOR IGBT GATE DRIVE POWER GATE DRIVE
TLP250FRời rạcTRANSISTOR INVERTER CONDITIONOR IGBT GATE DRIVE POWER GATE DRIVE
GA100TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA125TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA50TS120URời rạcHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA75TS120URời rạcUltra-FastTM Speed IGBT
HGT1S20N60C3SRời rạc600V, Series N-Channel IGBT
HGT4E20N60A4DSRời rạc600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60A4DRời rạc600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60B3DRời rạc600V, Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60C3Rời rạc600V, Series N-Channel IGBT
HGTG20N60C3DRời rạc600V, Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTP20N60C3Rời rạc600V, Series N-Channel IGBT
SGH20N60RUFRời rạcShort Circuit Rated IGBT
SGH20N60RUFDRời rạcShort Circuit Rated IGBT
SGP20N60Rời rạcShort Circuit Rated IGBT
SGP20N60HSRời rạcHigh Speed IGBT NPT-technology
SGP20N60RUFRời rạcShort Circuit Rated IGBT
SGW20N60Rời rạcShort Circuit Rated IGBT
SGW20N60HSRời rạcHigh Speed IGBT NPT-technology
SGW20N60RUFRời rạcShort Circuit Rated IGBT
SKW20N60Rời rạcFast IGBT NPT-technology with soft, fast recovery anti-parallel EmCon diode
MC33153Rời rạcSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33153DRời rạcSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33153PRời rạcSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33154DRời rạcSINGLE IGBT HIGH CURRENT GATE DRIVER