Linh kiện điện tử mục của Nhanh chóng phục hồi Điốt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SGW25N120Rời rạcFast IGBT NPT-technology
SPX2732TRời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732URời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-3.3Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-5.0Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
IDT54FCT162646ATRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATERời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATEBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPARời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPABRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTERời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTEBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPARời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPABRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETERời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETEBRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPARời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPABRời rạcFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)