Linh kiện điện tử mục của Surge bảo vệ

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TXN112Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TXN412Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TXN612Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN0512Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN1012Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN112Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN212Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN412Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
TYN812Rời rạcHIGH SURGE CAPABILITY HIGH ON-STATE CURRENT HIGH STABILITY RELIABILITY
BTH151S-650RRời rạcThyristor High Repetitive Surge
MMT10B230T3Rời rạcThyristor Surge Protectors
MMT10B260T3Rời rạcThyristor Surge Protectors
MMT10B310T3Rời rạcThyristor Surge Protectors
PMT301Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3011.0Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3011.5Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3012.0Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3012.5Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3013.0Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT3013.5Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301350Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301400Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301500Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301550Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301600Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
PMT301800Rời rạcHIGH-SPEED, HIGH-CURRENT SURGE PROTECTORS
V18AUMLA2220Rời rạcMultilayer Transient Voltage Surge Suppressor
DS2E-M-DC24VRời rạcHIGHLY SENSITIVE 1500 SURGE WITHSTANDING MINIATURE RELAY
NTE4953Rời rạcSurge Clamping, Transient Overvoltage Suppressor Bidirectional
V120MLA1210Rời rạcMultilayer Transient Voltage Surge Suppressors