Linh kiện điện tử mục của Zener Điốt

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1N6295Rời rạcTRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N6295ARời rạcTRANSIENT ABSORPTION ZENER
P6KE200ARời rạcZENER OVERVOLTAGE TRANSIENTSUPPRESSORS
1N6637Rời rạcWATT GLASS ZENER DIODES
1N6637USRời rạcWATT ZENER DIODES
LM431BCM3N1DRời rạcAdjustable Precision Zener Shunt Regulator
1N5356BRời rạcWATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
CD5356BRời rạcZENER DIODE CHIPS
CMZ5356BRời rạcHIGH POWER ZENER DIODE VOLTS THRU VOLTS 5.0W, TOLERANCE
SMBG5356BRời rạcWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
SMBJ5356BRời rạcWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
1.5SMC68AT3Rời rạc1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
ZMM10Rời rạcSurface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM100Rời rạcSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
1N4558ARời rạcSILICON WATT ZENER DIODES
1N957B-1Rời rạcSILICON ZENER DIODES
CDLL957BRời rạcZENER DIODES
MLL957BRời rạcLEADLESS GLASS ZENER DIODE SURFACE MOUNT
1N5953BRời rạcSILICON WATT ZENER DIODES
1SMB5953BT3Rời rạcPLASTIC SURFACE MOUNT ZENER DIODES WATTS 3.3.200 VOLTS
CMZ5953BRời rạcSURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE WATT, THRU VOLTS TOLERANCE
HSMBJ5953BRời rạcSILICON 3.0W ZENER DIOCE
ZPY51Rời rạcZENER DIODES
ZPU150Rời rạcSILICON POWER ZENER DIODE
ZMM27Rời rạc500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
ZMM3.0Rời rạcSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
ZMM2V7Rời rạc500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
ZMM18Rời rạcSilicon Planar Zener Diodes
ZMM180Rời rạc0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
ZM4744Rời rạcSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES