Linh kiện điện tử mục của Nhanh ch��ng ch���nh l��u

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SGW25N120R���i r���cFast IGBT NPT-technology
SPX2732TR���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3R���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0R���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732UR���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-3.3R���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-5.0R���i r���cHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
IDT54FCT162646ATR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATER���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATEBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPAR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPABR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTER���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTEBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPAR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPABR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETER���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETEBR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPAR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPABR���i r���cFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)