Linh kiện điện tử mục của -Giao điểm chuyển mạch kỹ thuật số

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6411Thông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZThông tinFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Thông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TThông tinFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106AThông tin3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLThông tin3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLThông tin3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNThông tin8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Thông tinSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRThông tinSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTThông tinSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Thông tin16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRThông tin16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTThông tin16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference