Linh kiện điện tử mục của Bảng nối đa năng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HV66Thông tin32-Channel Driver with Separate Backplane Output
HV66XThông tin32-Channel Driver with Separate Backplane Output
CPCI102BThông tinCompactPCI Backplane Interface
CMCPCI102BThông tinCompactPCI Backplane Interface.
74F3893Thông tinQuad futurebus backplane transceiver
MC74F3893AThông tinQUAD FUTUREBUS BACKPLANE TRANSCEIVER STATE OPEN COLLECTOR)
SSC050Thông tinBackplane Controller
SY58620LThông tinPrecision 4.25Gbps Backplane Transceiver with Integrated Loopback
TSB14C01AMThông tinIEEE 1394-1995 BACKPLANE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB14C01AIThông tinIEEE 1394-1995 BACKPLANE TRANSCEIVER/ARBITER
TSB14C01AThông tinIEEE 1394-1995 BACKPLANE TRANSCEIVER/ARBITER
IDT7M9502Thông tinPASSIVE BACKPLANE
SCAN50C400Thông tin1.25/2.5/5.0 Gbps Quad Multi-rate Backplane Transceiver
IDT7M9564Thông tin64-BIT PASSIVE BACKPLANE
ORT4622Thông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Four-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
SY58627LMGThông tinDC-to-6.4Gbps Backplane Receive Buffer with Four Stage Programmable Equalization DC-Offset Control
SY58627LThông tinDC-to-6.4Gbps Backplane Receive Buffer with Four Stage Programmable Equalization DC-Offset Control
SY58626LMHTRThông tinDC-to-6.4Gbps Backplane Transmit Buffer with Selectable Output Pre-emphasis, DCOffset Control, 200mV-3.0VPP Output Swing
SY58621LThông tinPrecision 3.2Gbps CML/LVPECL Backplane Transceiver with Integrated Loopback
ORT8850Thông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850HThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-1BM680CThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-1BM680IThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-1BMN680CThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-1BMN680IThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-2BM680CThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850H-2BMN680CThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850LThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850L-1BM680CThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver
ORT8850L-1BM680IThông tinField-Programmable System Chip (FPSC) Eight-Channel Mbits/s Backplane Transceiver