Linh kiện điện tử mục của Ethernet

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ZL50405Thông tinManaged5-Port 10/100 Ethernet Switch
ZL50405GDCThông tinManaged5-Port 10/100 Ethernet Switch
MC68160Thông tinENHANCED ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER
MC68160AThông tinENHANCED ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER
MC68160BThông tinENHANCED ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER
MC68160CThông tinENHANCED ETHERNET INTERFACE TRANSCEIVER
AM79761Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM79761YC-10Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM79761YC-14Thông tinPhysical Layer 10-Bit Transceiver Gigabit Ethernet (GigaPHY-SD)
AM7996Thông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCBThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996DCTRThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCBThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996JCTRThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCBThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM7996PCTRThông tinIEEE 802.3/Ethernet/Cheapernet Transceiver
AM79C100Thông tinTwisted-Pair Ethernet Transceiver Plus (TPEX Plus)
AM79C100JCThông tinTwisted-Pair Ethernet Transceiver Plus (TPEX Plus)
AM79C873KCWThông tinNetPHY 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer Single-Chip Transceiver with 100BASE-FX Support
AM79C874Thông tinNetPHY-1LP Power 10/100-TX/FX Ethernet Transceiver
AM79C874VCThông tinNetPHY-1LP Power 10/100-TX/FX Ethernet Transceiver
AM79C875Thông tinNetPHY Power Quad 10/100-TX/FX Ethernet Transceiver
AM79C875KCThông tinNetPHY Power Quad 10/100-TX/FX Ethernet Transceiver
AM79C875KIThông tinNetPHY Power Quad 10/100-TX/FX Ethernet Transceiver
AM79C90Thông tinCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90JCThông tinCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)
AM79C90JCTRThông tinCMOS Local Area Network Controller Ethernet (C-LANCE)