Linh kiện điện tử mục của Fiber Optics

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ML4622Thông tinFiber Optic Data Quantizer
ML4622CPThông tinFiber Optic Data Quantizer
ML4622CSThông tinFiber Optic Data Quantizer
ML4622ISThông tinFiber Optic Data Quantizer
CXB1561Q-YThông tins3R-IC Optical Fiber Cimmunication Receiver
CXB1562AQThông tinOptical Fiber Communication Receiver
CXB1563QThông tinOptical Fiber Communication Receiver
CXB1567QThông tinLimiting Amplifier Optical Fiber Communication Receiver
CXB1572QThông tinPost amplifier Optical Fiber Communication Receiver
CXB1573RThông tinPost-Amplifier Optical Fiber Communication Receiver
CXB1577QThông tinPost-Amplifier Optical Fiber Communication Receiver
CXB1577RThông tinPost-Amplifier Optical Fiber Communication Receiver
CXB1810FNThông tinPost Amplifier Optical Fiber Communication Receiver
SPFMIR302Thông tinPlastic Fiber Optic Receiver including Bigfoot MOST
TODX270Thông tinFIBER OPTIC TRANSCEIVING MODULE
KFO-RX16CAThông tinFiber Optic Receiving Module
KFO-RX16CBThông tinFiber Optic Receiving Module
TOTX194Thông tinFIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE
W1724CBBADThông tinOptical Amplifier Platform,1724-Type Eribium-Doped Fiber Amplifier(W Series)
W1724CBBAHThông tinOptical Amplifier Platform,1724-Type Eribium-Doped Fiber Amplifier(W Series)
W1724CDDADThông tinOptical Amplifier Platform,1724-Type Eribium-Doped Fiber Amplifier(W Series)
RCV1551Thông tinFiber Optic Light Logic Receiver
RCV1551-DNThông tinFiber Optic Light Logic Receiver
RCV1551-FPThông tinFiber Optic Light Logic Receiver
RCV1551-SCThông tinFiber Optic Light Logic Receiver
RCV1551-STThông tinFiber Optic Light Logic Receiver
KFO-TX13CAThông tinFiber Optic Transmitting Module
KFO-TX13CBThông tinFiber Optic Transmitting Module
KFO-TX13SAThông tinFiber Optic Transmitting Module
TOTX173Thông tinFIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE DIGITAL AUDIO EQUIPMENT