Linh kiện điện tử mục của Frame Relay

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HM530281Thông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
HM530281TTThông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
HM530281TT-20Thông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
HM530281TT-25Thông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
HM530281TT-34Thông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
HM530281TT-45Thông tin331,776 WORD FRAME MEMORY
TEA2029CVThông tinTiming Processor (LINE, FRAME, SMPS) Sets
299-91-608-10-002Thông tinDual-in-line sockets right angle version Closed frame Solder tail
299-93-608-10-002Thông tinDual-in-line sockets right angle version Closed frame Solder tail
CXD3408Thông tinTiming Generator Signal Processor Frame Readout Image Sensor
CXD3408GAThông tinTiming Generator Signal Processor Frame Readout Image Sensor
NX60TA-25SAA3-SPThông tinSimple Assembly Type Card Frame Kits
NX60TA-32SAA3-SPThông tinSimple Assembly Type Card Frame Kits
NX60TB-15SAA3-SPThông tinSimple Assembly Type Card Frame Kits
ICX282Thông tinTiming Generator Frame Readout Image Sensor
ICX282AKFThông tinDiagonal 11mm (Type Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
ICX406Thông tinTiming Generator Signal Processor Frame Readout Image Sensor
ICX406AQFThông tinDiagonal 8.98mm (Type 1/1.8) Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
ICX252Thông tinTiming Generator Frame Readout Image Sensor
ICX252AKThông tinDiagonal 8.933mm (Type 1/1.8) Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
ICX252AKFThông tinDiagonal 8.933mm (Type 1/1.8) Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
ICX252AQThông tinDiagonal 8.933mm (Type 1/1.8) Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
ICX252AQFThông tinDiagonal 8.933mm (Type 1/1.8) Frame Readout Image Sensor with Square Pixel Color Cameras
FTT1010-MThông tinFrame Transfer Image Sensor
FTT1010-MEGThông tinFrame Transfer Image Sensor
FTT1010-MHGThông tinFrame Transfer Image Sensor
FTT1010-MIGThông tinFrame Transfer Image Sensor
FTT1010-MTGThông tinFrame Transfer Image Sensor
FTF3020-CThông tinFull Frame Image Sensor
FTF3020-CEGThông tinFull Frame Image Sensor