Linh kiện điện tử mục của HDLC

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MT8952Thông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952BThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952B-1Thông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952BCThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952BEThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952BPThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
MT8952BSThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY HDLC Protocol Controller
PEB3456Thông tinChannelized Termination with Framer, Multiplexer, Framers Channel HDLC/PPP controller
PEB3456EThông tinChannelized Termination with Framer, Multiplexer, Framers Channel HDLC/PPP controller
STLC5466Thông tinCHANNEL-MULTI HDLC WITH 64KB/S SWITCHING MATRIX ASSOCIATED
ST5451Thông tinISDN HDLC CONTROLLER
ST5451DThông tinISDN HDLC CONTROLLER
PEB20525Thông tinChannel Serial Optimized Communication Controller HDLC/PPP
PEB20321Thông tinMultichannel Network Interface Controller HDLC
C165HThông tinEMBEDDED C166 WITH USART IOM-2 HDLC SUPPORT
C165UTAHThông tinEMBEDDED C166 WITH USART IOM-2 HDLC SUPPORT
8273Thông tinPROGRAMMABLE HDLC/SDLC PROTOCOL CONTROLLER
MT8993BCThông tinDigital Telephone with HDLC
MC68QH302Thông tinMC68QH302 Quad HDLC Integrated Multiprotocol Processor Technical Summary
DS3131DKThông tinBit-SynchronouS (BoSS) HDLC Controller Demo
STLC5465Thông tinMULTI HDLC WITH SWITCHING MATRIX ASSOCIATED
CN8330Thông tinDS3/E3 Framer with Mbps HDLC Controller
PT7A6632Thông tinPT7A6632 32-CHANNEL HDLC CONTROLLER
CN8330EPJDThông tinDS3/E3 Framer with Mbps HDLC Controller
PEF20321Thông tinMultichannel Network Interface Controller HDLC
DS3134Thông tinChateau Channelized HDLC Controller
MC68QH302PV20Thông tinQuad HDLC Integrated Multiprotocol Processor
MT8992BCThông tinDigital Telephone with HDLC
T7121Thông tinT7121 HDLC Interface ISDN
MC68QH302PV16Thông tinQuad HDLC Integrated Multiprotocol Processor