Linh kiện điện tử mục của LocalTalk

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LTC1324Thông tinSingle Supply LocalTalk Transceiver
LTC1324CNThông tinSingle Supply LocalTalk Transceiver
LTC1324CSWThông tinSingle Supply LocalTalk Transceiver
DS8935Thông tinLocalTalk Dual Driver/Triple Receiver
DS8935WMThông tinLocalTalk Dual Driver/Triple Receiver
DS8925Thông tinLocalTalk Dual Driver/Triple Receiver
DS8925MThông tinLocalTalk Dual Driver/Triple Receiver
DS8935WMXThông tinLocalTalk Dual Driver/Triple Receiver [Life-time buy]
SN75LBC775DWRThông tinSINGLE-CHIP APPLETALK(TM) AND LOCALTALK(TM) TRANSCEIVER