Linh kiện điện tử mục của Mã hóa

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MPC180LMBThông tinIC,DATA ENCRYPTION PROCESSOR,QFP,100PIN,PLASTIC
AT88SC1616CNBSPThông tin16-Kbit User Memory with Authentication Encryption. This summary document. complete docum
AT88SC0204CNBSPThông tin2-Kbit User Memory with Authentication Encryption. This summary document. complete docume
AT88SC0404CNBSPThông tin4-Kbit User Memory with Authentication Encryption. This summary document. complete docume
CS5030RQThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5020RQThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010-40Thông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010Thông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5040RQThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5040RRThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5030RRThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5020RRThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010RQThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
CS5010RRThông tinDES/3DES Encryption/Decryption Cores
OXUFS936DSEThông tinUniversal Interface Dual SATA RAID Controller with Encryption
OXUFS946DSEThông tinDual SATA RAID Controller with Encryption
OXE810SEThông tinSingle Drive System Device with Encryption
OXUF936DSEFBAGThông tinUniversal Interface Dual SATA RAID Controller with Encryption
OXUF943SEThông tinFireWire SATA Controller with Encryption
OXUF943SE-LQAGThông tinFireWire SATA Controller with Encryption
OXUS931SEThông tineSATA SATA Controller with Encryption
OXUS931SEFBAGThông tineSATA SATA Controller with Encryption
OXU810DSEThông tinDual Drive NAS System Device with Encryption
OXU810DSEPBAGThông tinDual Drive NAS System Device with Encryption
OXU810SEPBAGThông tinSingle Drive NAS System Device with Encryption
KGV-72Thông tinTYPE-1 PROGRAMMABLE ENCRYPTION DEVICE
AMZ8068PCThông tinData Encryption Processor
AMZ8068JCThông tinData Encryption Processor
AMZ8068DMBThông tinData Encryption Processor
AMZ8068DIThông tinData Encryption Processor