Linh kiện điện tử mục của PDH Giao thông vận tải

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PM5312Thông tinSONET/SDH Transport Overhead Terminating Transceiver
PM5343-RIThông tinSONET/SDH TRANSPORT OVERHEAD TRANSCEIVER
FLX600AThông tinTRANSPORT
MB87L2250Thông tinMPEG2 Transport, Video Audio Decoder with integrated 32-Bit RISC
SAA7214Thông tinTransport MPEG2 source decoder
SAA7219Thông tinMPEG2 Transport RISC processor
SAA7219HSThông tinMPEG2 Transport RISC processor
PXAC37KFAThông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
PXAC37KFBDThông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
PXAC37KBAThông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
PXAC37KBBDThông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
PM5343Thông tinSONET/SDH Mbit/s Transport Terminating Transceiver
SAA7240Thông tinMPEG-2 Transport RISC processor
DS33Z11DKThông tinEthernet Transport Design
PM5372Thông tinGbit/s Transport Switching Element
ST20TP2BX50SThông tinProgrammable Transport
AMD-8131BLCThông tinHyper Transport PCI-X Tunnel
L64118Thông tinMPEG-2 Transport Controller
PXAC37Thông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
PM4325Thông tinOctal Short Haul T1/E1/J1 Latency Transport Line Interface
VSC6134Thông tinAdvanced Gb/s Transport Processor with Enhanced
OTP-1DVI2A1D1KMThông tinMedia Transport
3000LBD-SDNNThông tinLong Range L-Band Transport
3000LBD-SDZZThông tinLong Range L-Band Transport
3000RE-SFSPThông tinLong Range L-Band Transport
2801P-R-STThông tinMultimode CATV Transport
SAA7240HSThông tinMPEG-2 Transport RISC processor
VSC9142Thông tinSONET/SDH 2.5Gbps Transport Terminating Transceiver
XA-C3Thông tin16-bit microcontroller family 32K/1024 transport layer controller UART, Port, 2.0B, Filters, transport layer co-proce
BCM8512Thông tinDWDM TRANSPORT PROCESSOR WITH INTEGRATED TRANSCEIVER, G.709 SONET/SDH, 10GE PERFORMANCE MONITOR