Linh kiện điện tử mục của SDH giao diện

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LM75Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Thông tinDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
MAX1090Thông tin400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090ACEIThông tin400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX1090AEEIThông tin400ksps, 8-/4-Channel, 10-Bit ADCs with 2.5V Reference Parallel Interface
MAX500Thông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACPEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500ACWEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEJEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEPEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AEWEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMJEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500AMLPThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCPEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BCWEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEJEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEPEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BEWEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMJEThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
MAX500BMLPThông tinCMOS, Quad, Serial-Interface 8-Bit
ADS5270Thông tin8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPThông tin8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface
ADS5270IPFPTThông tin8-Channel, 12-Bit, 40MSPS with Serial LVDS Interface