Linh kiện điện tử mục của SERDES

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VN16218Thông tinGigabit SERDES Transceiver
VN16218L2Thông tinGigabit SERDES Transceiver
SN65LV1023AThông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LVDS152Thông tinSpeed LVDS Serdes
SCAN921025HThông tinHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SCAN921025HSMThông tinHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
MC92610Thông tinQuad 3.125 Gbaud SERDES User???s Manual
MC92602Thông tinQuad 1.25 Gbaud Reduced Interface SERDES Reference Manual
MC92600Thông tinQuad 1.25 Gbaud SERDES User???s Manual
SN65LVDS93Thông tinLVDS SERDES TRANSMITTER
SN65LVDS93DGGThông tinLVDS SERDES TRANSMITTER
HDMP-1687Thông tinFour Channel SerDes Circuit Gigabit Ethernet Fibre Channel
SN65LV1021Thông tinSpeed LVDS Serdes
SCAN921226HThông tinHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SCAN921226HSMThông tinHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SN65LVDS151Thông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LVDS150Thông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LV1224AThông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LV1212Thông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LV1224Thông tinSpeed LVDS Serdes
SN65LV1023Thông tinSpeed LVDS Serdes
IDT77V7101Thông tinGigabit SERDES Transceiver
VSC8234Thông tin10/100/1000BASE-T WITH SGMII SERDES INTERFACES
CYP15G0402DX-BGCThông tinQUAD HOTLINKII SERDES
SN65LV1224BDBThông tinLVDS Serdes Receiver 660Mbps
CYP15G0402DXThông tinQuad HOTLinkII SERDES
ISL34340Thông tinWSVGA 24-Bit Long-Reach Video Serdes with Bidirectional Side-Channel
ORSPI4-1F1156CThông tinDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC
ORSPI4-1F1156IThông tinDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC
ORSPI4-1FE1036C2Thông tinDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC