Linh kiện điện tử mục của Giai đoạn khóa loop

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MK2732-05Thời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Thời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRThời gian mạchPhase Noise VCXO Multiplier
T8204050Thời gian mạchPhase Control (500-600 Amperes 2200-4200 Volts)
MAX5038Thời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average Current-Mode Controllers
MAX5038AThời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI12Thời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI15Thời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI18Thời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI25Thời gian mạchDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
DCR806SG27Thời gian mạchPhase Control Thyristor
DCR818SG47Thời gian mạchPhase Control Thyristor
MOC3051Thời gian mạch6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers
MOC3051-MThời gian mạch6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS VOLT PEAK)
G2SB20Thời gian mạchGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60Thời gian mạchGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80Thời gian mạchGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
SLA7032Thời gian mạch2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
SLA7032MThời gian mạch2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
T7202045Thời gian mạchPhase Control (450-550 Amperes 2400 Volts)
TD204528Thời gian mạchPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
TD204536Thời gian mạchPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
NJM567Thời gian mạchTONE DECODER/PHASE LOCKED LOOP
LMC568Thời gian mạchPower Phase-Locked Loop
LMC568CMThời gian mạchPower Phase-Locked Loop