Linh kiện điện tử mục của Sự chậm trễ dòng

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
HCPL-0710Thời gian mạchProp. Delay, SO-8 Optocoupler
HCPL-0710500Thời gian mạchProp. Delay, SO-8 Optocoupler
LC89970Thời gian mạchDelay Line
LC89970MThời gian mạchDelay Line
CXL1504MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL1506Thời gian mạchCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL1506MThời gian mạchCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL1506NThời gian mạchCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL5502MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5502NThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5502PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5504MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5504PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5505MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5505PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5506MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5506PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5507MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5507PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5508MThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5508PThời gian mạchCMOS-CCD Delay Line
CXL5509MThời gian mạchCMOS-CCD 1H/2H Delay Line NTSC
CXL5509PThời gian mạchCMOS-CCD 1H/2H Delay Line NTSC
ICS9179-06Thời gian mạchZero Delay Buffers
ICS9179F-06Thời gian mạchZero Delay Buffers
IMIZ9972BAThời gian mạch3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
IMIZ9972BATThời gian mạch3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
M65850Thời gian mạchDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)
M65850FPThời gian mạchDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)
M65850PThời gian mạchDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)