Linh kiện điện tử mục của AMD bộ xử lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TMS320C6414Vi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TVi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Vi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TVi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Vi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TVi điều khiểnFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
PCF5081Vi điều khiểnbaseband processors digital mobile cellular radio
PCF5082Vi điều khiểnbaseband processors digital mobile cellular radio
Z89371Vi điều khiển16-Bit Digital Signal Processors
Z8937116FSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116PSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8937116VSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z86C03Vi điều khiểnCMOS 8-BIT CONSUMER CONTROLLER PROCESSORS
IDT71216Vi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S10PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S12PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S8PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
IDT71216S9PFVi điều khiểnBiCMOS StaticRAM 240K 15-BIT) CACHE-TAG PowerPCO RISC Processors
Z89321Vi điều khiển16-Bit Digital Signal Processors
Z8932120FSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120PSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z8932120VSCVi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
Z89373Vi điều khiển16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
N80C186EA20Vi điều khiển16-BIT HIGH-INTEGRATION EMBEDDED PROCESSORS
NS32FX161-15Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX161-20Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-20Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164-25Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-15Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors
NS32FX164V-20Vi điều khiểnAdvanced Imaging/Communication Signal Processors