Linh kiện điện tử mục của Front-End xử lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
AD73422Vi điều khiểnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-40Vi điều khiểnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-80Vi điều khiểnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73460Vi điều khiểnSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-40Vi điều khiểnSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-80Vi điều khiểnSix-Input Channel Analog Front
AD7346BVi điều khiểnPair/1 Pair ETSI Compatible HDSL Analog Front
EVAL-AD73422EBVi điều khiểnDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD74322Vi điều khiểnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARVi điều khiểnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARUVi điều khiểnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARVi điều khiểnCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARUVi điều khiểnCost, Power Stereo Audio Analog Front
LA1175Vi điều khiểnFront Radio, Home Stereo Applications
LA1175MVi điều khiểnFront Radio, Home Stereo Applications
NJM2236Vi điều khiểnFRONT-END
NJM2236AVi điều khiểnFRONT-END
NJM2236ADVi điều khiểnFRONT-END
NJM2236ALVi điều khiểnFRONT-END
NJM2236AMVi điều khiểnFRONT-END
NJM2236DVi điều khiểnFRONT-END
NJM2236MVi điều khiểnFRONT-END
NS32FX210Vi điều khiểnFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210JVi điều khiểnFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210VVi điều khiểnFacsimile/Data Modem Analog Front
SAA7110Vi điều khiểnChip Front-end OCF1
SAA7110AVi điều khiểnChip Front-end OCF1
ST70136Vi điều khiểnADSL ANALOG FRONT
ST70136BVi điều khiểnADSL ANALOG FRONT
ST70136GVi điều khiểnADSL ANALOG FRONT