Linh kiện điện tử mục của Intel Bộ vi xử lý

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MT8888Vi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CVi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CCVi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CC-1Vi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CEVi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CE-1Vi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CNVi điều khiểnIntegrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CN-1Vi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CPVi điều khiểnIntegrated DTMF Transceiver with Intel Micro Interface
MT8888CSVi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MT8888CS-1Vi điều khiểnIntegrated DTMFTransceiver with Intel Micro Interface
MAX1718Vi điều khiểnNotebook Step-Down Controller Intel Mobile Voltage Positioning IMVP-II
MAX1718BEEIVi điều khiểnNotebook Step-Down Controller Intel Mobile Voltage Positioning IMVP-II
MAX1718EEIVi điều khiểnNotebook Step-Down Controller Intel Mobile Voltage Positioning IMVP-II
ICS9169F-01Vi điều khiểnFrequency Generator Integrated Buffers Intel Pentium Pentium ProTM
PSICS9169-01Vi điều khiểnFrequency Generator Integrated Buffers Intel Pentium Pentium ProTM
CY28301Vi điều khiểnFrequency Generator Intel Integrated Chipset
CY28301PVCVi điều khiểnFrequency Generator Intel Integrated Chipset
CY28301PVCTVi điều khiểnFrequency Generator Intel Integrated Chipset
CY28324Vi điều khiểnIntel Pentium Chipsets
CY28324PVCVi điều khiểnIntel Pentium Chipsets
TE28F640J3Vi điều khiểnIntel StrataFlash Memory
RC28F640J3A-120Vi điều khiểnVolt Intel StrataFlash Memory
FW82801EVi điều khiểnIntel 82801E Communications Controller (C-ICH)
RD28F3204W30B70Vi điều khiểnVolt Intel Wireless Flash Memory with Volt SRAM
CY2273AVi điều khiểnPentium 6x86, Clock Synthesizer/Driver Desktop PCswith Intel 82430TX, 82440LX IV/IV , DIMMs
LTC1706-85Vi điều khiểnIntel VRM8.5 Voltage Programmer
LTC1706-82Vi điều khiểnIntel VRM9.0 Voltage Programmer
LTC3730Vi điều khiển3-Phase, 5-Bit Intel Mobile 600kHz Sync Buck Switching Regulator Controller
JS28F128J3A-110Vi điều khiểnIntel StrataFlash Memory