MAX2320EUP PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MAX2320EUP

Nhà xuất bản : Maxim Integrated Products

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MAX2320EUP PDF

MAX2320EUP đang: