MHO48FCD-R PDF DATASHEET

Tùng điện tử : MHO48FCD-R

Nhà xuất bản : MTRONPTI[MTRONPTI]

Bao bì :

Pins :

Mô tả : Volt, HCMOS/TTL, Clock Oscillator

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : MHO48FCD-R PDF

MHO48FCD-R đang: