P6KE200-T3 PDF DATASHEET

Tùng điện tử : P6KE200-T3

Nhà xuất bản : Won-Top

Bao bì : DO-15

Pins : 2

Mô tả : Reverse stand-off voltage 162.00V, 600W transient voltage suppressor

Nhiệt độ : Min °C | Max °C

Datasheet : P6KE200-T3 PDF

P6KE200-T3 đang: